Disclaimer

De informatie die Willems Accu Revisie & Reparatie (hierna: WARR) aan u ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door WARR samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Om te waarborgen dat de inhoud van deze website steeds actueel, correct en volledig is, voert WARR regelmatig controles uit. Ondanks deze maatregelen kan WARR u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door WARR dan ook uitgesloten. WARR behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van WARR. Ieder aanbod dat WARR u doet op deze website is vrijblijvend en kan door WARR zonder voorafgaande aankondiging worden herroepen totdat u het aanbod van WARR, op de door WARR voorgeschreven wijze hebt aanvaardt.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

 

Aanvullende informatie

De auteursrechten op deze website berusten bij Willems Accu Revisie & Reparatie (hierna: WARR). Zonder uitdrukkelijke toestemming van WARR is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen daarvan te (her)gebruiken in ander materiaal. Het is toegestaan om te linken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de link, wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.